บานกระจกอลูมิเนียม

Comments · 654 Views

หน้าต่างอลูมิเนียม มีกี่ประเภท มีข้อดี-ข้อเสีย

บานกระจกอลูมิเนียม ข้อดี-ข้อเสียและข้อควรระวังในการใช้งานอย่างไรบ้าง

บานกระจกอลูมิเนียม อลูมิเนียมผลิตโดยการถลุงบอกไซต์เพื่อให้ได้อลูมินาบริสุทธิ์ และใช้อุณหภูมิสูงในการหลอมอลูมินาจนได้เป็นแท่งอะลูมิเนียมบริสุทธิ์ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ต่อไป ขนาดจะแตกต่างกันไปตามแม่พิมพ์แต่ละชนิดที่จะผลิตรูปทรงหน้าตัดอะลูมิเนียมแต่ละประเภทเพื่อให้เหมาะกับลักษณะการใช้งานของระบบประตูหน้าต่างแต่ละประเภท จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการเคลือบผิวในขั้นต่อไป

บานกระจกอลูมิเนียม และ หน้าต่างอลูมิเนียม มีกี่ประเภท มีข้อดี-ข้อเสีย และข้อควรระวังในการใช้งานอย่างไรบ้าง

บานกระจกอลูมิเนียม มีเพียงอะลูมิเนียมเท่านั้นที่ผลิตได้จากการหลอมเศษอะลูมิเนียมเก่าและนำกลับมาใช้ใหม่ โดยการแปรรูป หน้าต่างอลูมิเนียม บริสุทธิ์ในหลอมเป็นรูปทรงหน้าตัดหรือโปรไฟล์การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียม นี่คือการอัดอลูมิเนียมลงในแม่พิมพ์แบบภาคตัดขวาง กำหนดรูปร่างและโครงสร้างมันจะมีส่วนตัดขวาง

วัตถุดิบ: ส่วนประกอบประตูและหน้าต่างอลูมิเนียม

– โครงอะลูมิเนียมได้จากการถลุงแร่บอกไซต์เพื่อให้ได้อลูมินาบริสุทธิ์ บานกระจกอลูมิเนียม และนำอลูมินามาหลอมเป็นแท่งอะลูมิเนียมบริสุทธิ์แล้วแปรรูปด้วยแม่พิมพ์ที่มีขนาดและรูปทรงหน้าตัดต่างๆ กัน เพื่อให้ได้โปรไฟล์อะลูมิเนียมสำหรับระบบประตูและหน้าต่างที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ต่างๆ

– กระจกธรรมดา กระจกนิรภัย กระจกลามิเนต บานกระจกอลูมิเนียมกระจก ฉนวน ฯลฯ

ข้อเสีย

  • ระวังการติดเทปกาวมาบริเวณอลูมิเนียม เมื่อถูกความร้อนจะทำให้เป็นรอย และติดกาวเป็นระยะเวลานาน
  • อะลูมิเนียมบริสุทธิ์ ระวังเรื่องไอเค็มจากนำทะเล
  • ระวังเรื่องการได้รับแรงกระแทก เพราะอลูมิเนียมอาจบุบได้
  • อะลูมิเนียมเป็นตัวกระแสไฟฟ้า ระวังเรื่องไฟฟ้าใต้ดิน
  • ระวังการใช้สารเคมีชนิดกรด ด่าง ทำความสะอาด
Comments